זיוף מוצר, זיוף סמל מסחרי, זיוף תג מוצר, מעשים אלה ודומים להם גורמים נזק כלכלי חמור ליצרן, לבעל הסוד, לבעל הפטנט.
חוק זכויות יוצרים ופקודת הפטנטים נועדו להגן על אותם יוצרים וממציאים מפני אותם זייפנים ונוכלים.

  • החוק נועד למנוע זיוף מוצרים.
  • ייצור מוצרים דומים עם תג מוצר הנחזה להיות מקורי.

החוק מסייע לשמירה על סודות החברה ואוסר על העברת מידע מחברה אחת לאחרת שלא באישור הבעלים.
לדוגמא:    עובד חברה העוזב את החברה ומצטרף לחברה מתחרה.
במעבר זה קימת סכנה כי העובד יעביר את הידע שרכש בחברת האם לחברה החדשה, דבר העלול לפגוע קשות בחברת האם.