גניבה

 • אלמונים זרים או בעלי עניין אחרים בחברה אשר חומדים את נכסי החברה שלא בידיעת הבעלים.
  בעלי עניין יכול שיהיו גם עובדי החברה אשר מעת לעת נוטלים נכסים מהחברה לצורכיהם הפרטיים.
  גניבה זו באה לידי ביטוי בעיקר בגניבת מוצרים מפס היצור, ממחסני החברה או מכל מקום אחר בחברה שם הם נמצאים.
  מוצרים אלה נמכרים לכל המעוניין, במחיר מוזל.
  מכירה זו גורמת נזק כלכלי לחברה תוך אובדן לקוחות פוטנציאליים
  עובד החברה הופך למתחרה של החברה בה הוא מועסק.
 • חמור מזה כאשר מדובר בגניבת כספים.
  גניבת כספים נעשית לרוב ע”י עובדים בכירים בחברה, עובדים בעלי נגישות לכספי החברה ,עובדים הזוכים לאמון הבעלים והמנהלים.
  גניבה זו נעשית בתחכום תוך הסתרת המעשה ע”י זיוף מסמכים ופעולות מרמה אחרות ומגוונות.
 • גניבות מתוחכמות יותר יכול שיתבצעו גם ע”י השותפים בחברה תוך העלמת עסקאות או השתלטות סמויה על מניות החברה או נכסיה.
  השתלטות זו מתגלית בשלבים מאוחרים ומחייבת התנהלות מהירה ומקצועית להוכחת הגניבה וכוונות השותף הלא אמין.

 

הטיפול בעבירת הגניבה
עבירות הגניבה מטופלות במספר רמות חומרה.

 • עבירת הגניבה הפשוטה מוגדרת בספר החוקים כעבירה מסוג עוון ועונשה עד שלוש שנות מאסר.
  סעיף 384 מחו”ע 1977.
  עבירה זו ניתן ליחס לכל אדם זר הנוטל נכס מהחברה שלא באישור הבעלים.
  גם עובד החברה המבצע גניבה שערכה הכלכלי אינו עולה על 1000 ₪ יטופל במסגרת סעיף זה.
 • עובדי חברה המבצעים גניבה שערכה הכלכלי עולה על 1000 ₪ יטופלו במסגרת עבירת הגניבה ממעביד.
  סעיף 391 מחו”ע 1977.
  עבירה זו מוגדרת כעבירה מסוג פשע ועונשה יהיה עד שבע שנות מאסר.
 • עבירה נוספת המוגדרת כחמורה היא עבירת הגניבה בידי המורשה.
  עבירה זו מיוחסת לאותו עובד מטעם החברה אשר מקבל נכסים עבור החברה.
  כסף, שווא כסף או כל דבר אחר ובמקום להפקידו ברשות החברה, נוטל אותו לעצמו או מעבירו לאחר.
  מעשה זה מוגדר כעבירה מסוג פשע והעונש יכול שיהיה עד שבע שנות מאסר.
  סעיף 393 מחו”ע 1977.
 • התייחסות מחמירה נמצא גם לגבי חבר דירקטוריון או נושא משרה ניהולית אחרת בחברה אשר יבצע עבירת גניבה.
  לגביו נייחס עבירה של גניבה בידי מנהל עבירה מסוג פשע שעונשה יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.
  סעיף 392 מחו”ע 1977.