זליגה בתום לב
 
מרבית העסקים בארץ ובעולם סובלים מזליגה זו הנובעת בעיקר מחוסר תכנון נכון או מתכנון לוקה בחסר אשר יוצר פערים בין הרצוי והמצוי בניהול העסק.
תכנון חסר זה מיצר הוצאות מיותרות ואו ניצול משאבים לא נכון.
 
לדוגמא:

  • הוצאות רכב לא מבוקרות.
  • העסקת עובדים שלא לצורך.
  • חוסר בעובדים בנקודות קריטיות.
  • הפעלת פס ייצור מיותר.