מהי זליגה? – דליפה, היעלמות, בריחה.

נכסים הניתנים לזליגה – כסף, ממון, מוצרים שונים, כלי עבודה למינהם, מבנים, שטחים, ידע ועוד.

כל חברה, עסק או אדם אשר מחזיק בנכסים מצפה כי נכסיו יישארו עימו וברשותו ולא יזלגו אל מחוץ לשליטתו.

חברה, עסק או כל אדם שואפים להגדיל את הנכסים העומדים לרשותם.
אין הם מעונינים שיזלגו ויחמקו מידהם לגורמים זרים.
זליגה יכול שתהיה תמימה הנובעת מהיערכות לא נכונה.
זליגה יכול שתהיה גם כתוצאה מפעילות מכוונת כנגד החברה,עסק או אדם פרטי.
פעילות פלילית או עוולה אזרחית.

definitions_u649_fr