שמירה על נכסי החברה.
יעוץ ואיתור הזליגה הכספית בחברה.
חקירת עבירות מרמה, גניבה ועבירות אחרות המשפיעות על התנהלות העסק/חברה.
ביקורת פנים בארגונים לצורך זיהוי ואיתור נקודות כשל.
יעוץ והכוונת חברות בהגדרת יעדים להגדלת נכסי החברה.

ייעוץ וטיפול בנושאים:

הזליגה הפלילית

 • חקירת עברות בתחום הקניין הרוחני.
 • חקירת עבירות גניבה, מרמה.
 • איסוף ראיות להוכחת עבירת המרמה ואו הגניבה.
 • ליווי הליכי החקירה במשטרת ישראל תוך שמירה על האינטרסים של החברה.
 • ניהול חקירה לצורכי תביעה אזרחית.
 • ליווי ויעוץ לצורכי התביעה האזרחית.

הזליגה התמימה

 • ניתוח כלכלי – בניית תחזית רווח והפסד ריאלית בהתבסס על סימולציות הפעילות של החברה וייעוץ אופרטיבי לפתרון בעיות.
 • בניית תקציב – גזירת יעדי הכנסות, הוצאות ורווחיות החברה.
 • תמחור – התמחות בחברות פרויקטליות.
 • ניהול פרויקטים – טיפול ברווחיות פרויקטים ויעילותם.
 • ניהול תזרים מזומנים – צפי הכנסות מול הוצאות, שיפור תהליך הגבייה וסיוע בקביעת תנאי תשלום שיקלו על התנהלות העסק.
 • הגדרת מטרות לקידום החברה והעשרת נכסיה.
 • הסדרת מסגרת אשראי ושיפור ההתנהלות מול הבנק.
 • איתור הזליגה הכספית בחברה. המלצות ודרכי פעולה למניעת הזליגה הכספית.